Stimulera ägglossning


Hur fungerar det?

Letrozole är en så kallad aromatashämmare. Aromatashämmare hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. När östrogenet minskar frisörs mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, från hypofysen i hjärnan vilket stimulerar äggblåsorna i äggstockarna att tillväxa och mogna så att en ägglossning kan ske. FSH stimulera även äggstockarna att producera östrogen, vilket behövs för att livmodern slemhinna ska tillväxa.

Om behandlingen är lyckad får man vanligen en ägglossning cirka en vecka efter en fem dagars kur med Letrozol. För att man ska bli gravid är det viktigt att ha samlag dagarna innan ägglossning.

För att se om behandlingen lyckas följer vi behandlingen med ultraljud för att se hur äggstockarna reagerar på medicinen. Målet är att ett ägg mognar ut. Om flera ägg mognar samtidigt finns det en risk för att få tvillingar eller fler barn, så kallad flerbörd.

Om man inte blir gravid kommer vanligen menstruationsblödningen inom en månad efter den sista tabletten. Om man inte får någon blödning kan man göra ett graviditetstest. Återkoppla till mottagningen och din behandlande läkare hur det gott.


Hur tar man tabletterna?

Behandlingen börjar vanligtvis på den tredje menstruationsdagen och pågår under fem dagar. Har man ingen mens kan man framkalla blödning med hjälp av gestagener som Provera eller Primolut Nor. För att se hur äggstockarna reagerar och hur många äggblåsor som mognar brukar man göra en ultraljudskontroll kring cykeldag 11 till 13. Man kan sedan följa behandlingen själv med ett ägglossningstest och ibland kontrollerar vi med ett blodprov, s-progesteron, för att verifiera om så att ägglossning verkligen sker.

Om man inte får ägglossning efter den första kuren kan man göra ett nytt försök nästa månad. Dosen kan komma att justeras i samråd med din gynekolog.

Biverkningar

Biverkningar som kan uppstå är oftast Milda och snabbt övergående. det vanligaste är illamående svettningar och huvudvärk.