Blödningsrubbningar

Utredning och behandling av olika blödningsrubbningar beror på ålder, hur ofta blödningarna förekommer och vilket preventivmedel du använder.

Rikliga menstruationsblödningar

Rikliga menstruationsblödningar betyder att blödningsmängden är ökad (> 80 ml totalt) och/eller att de pågår längre än åtta dagar. Orsaker kan vara uteblivna ägglossningar (unga kvinnor som just börjat menstruera, kvinnor i övergångsåldern, PCOS), myom (muskelknutor), ökad blödningsbenägenhet, läkemedel (t ex acetylsalicylsyra), kopparspiral eller i ovanliga fall cancer i livmodern. Vid utredningen görs ultraljud av livmoder och äggstockar. Blodprover kan tas för att se om det föreligger blodbrist, eventuell ämnesomsättningssjukdom, hormonrubbningar eller ökad blödningstendens.
I de flesta fall går det att få bukt med blödningarna med läkemedel (tranexamsyra och NSIAD) och/eller hormonell behandling. Hormonspiral minskar blödningsmängen med 90 %. Även p-piller är effektiva på att minska blödningsmängden. Om inte medicinsk behandling hjälper kan livmoderslemhinnan tas bort med hjälp av värme, så kallad endometrieablation. I sista hand kan livmodern opereras bort, under förutsättning att graviditet inte önskas i framtiden.
Muskelknutor i livmodern (myom) är en vanlig orsak till rikliga blödningar. Myom förekommer hos var fjärde kvinna och ökar med åldern fram till menopaus. Förutom rikliga blödningar kan myom även orsaka trycksymtom och urinträngningar.

Olaga/oregelbunden blödning

Blödning kan komma vid ”fel tid” och det kan det bero på många olika saker. Normalt blödningsintervall mellan den första blödningsdagen och till den första blödningsdagen i nästa menstruation är 24-35 dagar (medel 28 dagar). Du kan få olaga blödning en enda gång eller flera gånger utan bestämt mönster. Det kan bero på infektion (t ex klamydia), cellförändringar, polyper, uteblivna ägglossningar, graviditet eller i ovanliga fall cancer i livmodern. Vid utebliven ägglossning störs de regelbundna hormonsvängningarna och menstruationerna blir oregelbundna, kommer mer sällan och är ibland rikliga. Uteblivna ägglossningar är vanligt hos unga kvinnor som just börjat få mens och hos kvinnor i övergångsåldern, och vid PCOS. Behandling beror på den bakomliggande orsaken.

Blödning i tidig graviditet

Blödning i tidig graviditet är vanligt och oftast ofarligt. Men det kan också vara början på ett missfall eller att graviditeten sitter utanför livmodern (utomkvedeshavandeskap). Om blödningen är riklig, smärtsam eller inte slutar kan ett vaginalt ultraljud göras för att se om graviditeten är normal eller inte. Detta kan göras tidigast sex veckor efter sista menstruation.

Postmenopausal blödning

En blödning som uppstår mer än tolv månader efter menopaus kallas postmenopausal blödning. Det kan bero på hormonell behandling, tillfälligt ökad hormonell aktivitet, polyper, torra sköra slemhinnor eller cancer i livmodern. Det ska alltid utredas med ultraljud och oftast cellprov från livmoderhalsen och livmoderhålan.

Utebliven eller glesa menstruationer

Om du haft ett menstruationsuppehåll på över 6 månader ska det utredas. Det kan bero på graviditet, viktnedgång, hård fysisk träning, kostförändring, stress, PCOS, hormonrubbningar, för tidig menopaus eller vissa läkemedel. Det utreds med vaginalt ultraljud, hormonprover, BMI och kroppslig undersökning avseende bl a ökad kroppsbehåring och akne. Behandling beror på den bakomliggande orsaken.