Ökar hormonbehandling risken för bröstcancer?

Behandling med enbart östrogen verkar inte öka risken för bröstcancer, medan kombinationsbehandling östrogen och gulekroppshormon kan leda till en något ökad risk för bröstcancer efter mer än fem års behandlingstid. Behandling med enbart östrogen är bara möjligt för kvinnor som opererat bort sin livmoder.
Risken för bröstcancer vid hormonbehandling beror på flera faktorer. Olika typer av hormoner och olika doser kan ha olika effekt, liksom ålder när behandlingen påbörjades och behandlingstidens längd. Det är viktigt att gå på mammografiundersökningar som man kallas till. I Sverige kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år vartannat år till mammografiundersökning. Om man har haft bröstcancer ska man inte ta hormonbehandling i klimakteriet. I vissa fall kan man dock ta svaga vaginala östrogenpreparat vid besvär från underlivet även om man har haft bröstcancer.
Vid hormonbehandling i fem år kan man förvänta sig två extra fall av bröstcancer bland 1000 kvinnor mellan 50 och 70 år, dvs en väldigt liten riskökning. Risken för att få bröstcancer i åldern 50–75 år beräknas vara 7 % hos kvinnor som inte använder hormoner. Den som använder hormoner i mer än 10 år ökar risken till 9 %. Den ökade risken försvinner under de första fyra åren efter avslutad behandling. Ungefär samma riskökning ses vid övervikt, rökning och större alkoholkonsumtion, var och en för sig.
Å andra sidan har forskning också visat att kvinnor som använder hormoner och får bröstcancer har en bättre överlevnad i förhållande till andra bröstcancerpatienter. Detta innebär att även om risken att få bröstcancer är en aning högre, är risken att dö av bröstcancer inte större bland dessa kvinnor. Balansen mellan nytta och risk vid hormonbehandling under en begränsad tid ca 5 år är klart fördelaktig.