Cellförändringar

Cellförändringar på livmoderhalsen är inte cancer. Men de kan utvecklas till cancer om de inte behandlas.

I de flesta fall tar det många år innan cellförändringar utvecklas till cancer. Om de utvecklas till cancer är det allvarligt, men cellprovskontroller kan upptäcka cancer i tidigt stadium. Då kan nio av tio kvinnor botas. 

Cellförändringar på livmoderhalsen orsakas oftast av infektion med HPV (humant papillomavirus) som är ett mycket vanligt virus som de flesta sexuellt aktiva personer smittas av någon gång under livet. Både virusinfektionen och cellförändringar är vanligtvis utan symtom och läker i många fall ut av sig själv inom ett år, men kan i enstaka fall utveckla sig till livmoderhalscancer. Det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till livmoderhalscancer, vanligen 10 till 15 år. Numer vaccineras ungadommar mot HPV. 

Typer av cellförändringar

Cellförändringar innebär att cellerna på livmoderhalsen avviker mer eller mindre starkt från det normala mönstret.

Det finns två typer av cellförändringar:

  • låggradiga
  • höggradiga.

Låggradiga cellförändringar skiljer sig inte så mycket från den normala cellen. Oftast är den här typen av cellförändring mild och läker av sig självt utan behandling. Ibland kan låggradiga förändringar dock utvecklas till höggradiga.

Höggradiga cellförändringar skiljer sig mycket från den normala cellen och kan med tiden utvecklas till att bli cancerceller. Den här typen av förändring vill man oftast behandla för att få bort.

Screeningkontroller

Det bästa sättet att upptäcka cellförändringar i tid är att gå på de screeningkontroll du kallas till. Du blir regelbundet erbjuden provtagning för HPV om du är mellan 23 och 64 år. Egenprovtagningen i hemmet kommer bli allt vanligare och är lika säker för att upptäcka HPV som ett prov hos oss eller en barnmorskemottagning.

  • Du som är mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning vart tredje år.
  • Du som är mellan 50 och 64 år erbjuds provtagning vart femte till vart sjunde år.

Du behöver inte provta dig mellan de tillfällen du får erbjudande om egenprovtagning för HPV.

Om HPV finns i provet, kallas du för en uppföljande provtagning hos barnmorska på kvinnokliniken eller kvinnohälsavården. 

När ska jag söka då?

Har du gynekologiska besvär som till exempel förändrade flytningar eller blödningar ska du kontakta en gynekolog för undersökning.

Kolposkopi

Om cellprovet från livmoderhalsen varit avvikande kommer du kallas till en gynekolog på Kvinnokliniken som jobbar mycket med just cellförändringar. Man gör en så kallad kolposkopi där man undersöker livmoderhalsen med hjälp av ett mikroskop, så kallat kolposkop. Om man ser något avvikande tar man små vävnadsprover från livmoderhalsen och skickar iväg för analys. 

Konisering

Konisering är ett mindre kirurgiskt ingrepp där man tar bort den yttersta delen av livmoderhalsen där cellförändringarna finns. Det görs oftast i lokalbedövning och kan därför lätt göras på en gynekologisk mottagning.