Endometrios

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som innebär att körtlar och stroma av samma typ som i endometriet befinner sig utanför livmodern, oftast i peritoneum i lilla bäckenet. Endometriom utvecklas i ovarier. Stor variation kan ses vad gäller symtom och klinisk bild där utredning och behandling behöver anpassas individuellt och i svårare fall handläggas i tvärprofessionellt team. Epidemiologi Endometrios förekommer hos ungefär var tionde kvinna i fertil ålder • 40-60% av kvinnor som har besvär med dysmenorrhea har endometrios • 30-40 % av kvinnor som har problem med fertilitet har endometrios • Vanligaste ålder vid diagnos 25-29 år, trots att patienterna ofta sökt sedan tonåren Symtom • Dysmenorrè: Huggande, skärande, brännande smärta eller krampkänsla, molvärk, utstrålande smärta (ben, ljumske, rygg, övre delen av buken) • Djup dyspareuni • Infertilitet/subfertilitet • Ovulations smärta • Allmän sjukdomskänsla före mens och svullen buk vid mens • Premenstruella urinvägsbesvär, smärta vid vattenkastning • Långvarig smärta/värk utan relation till menscykel • Blödningsrubbningar (rikliga, koagler), mellanblödningar. • Tarmbesvär: Matsmältningsbesvär och smärtsamma tarmrörelser (dyschezia), diarré/obstipation, uppblåshet, smärta vid tarmtömning. Ofta samtidigt IBS. • Ovanliga symtom: hematuri, blod i avföring, smärtor i ärr efter tidigare bukoperation, subileus, ileus, uretärstas, pneumothorax, hemoptys Utredning Glöm inte endometrios när du träffar en tonårig flicka som söker på grund av menssmärtor. Mer än 2/3 har symtomdebut i tonåren. 1. Anamnesen är viktig 2. Noggrann gynekologisk undersökning 3. Vaginalt ultraljud