Framfall

Framfall är när slidans fram- eller bakvägg buktar ner vid slidans öppning. Det kan också vara att livmodertappen putar ut genom öppningen. Det vanligaste symtomet på framfall är känslan av att något buktar ut ur slidan och kan skava. Ofta känner man framfallet med handen. Tyngd- eller klumpkänsla i underlivet är vanligt och man kan också få besvär att få ut avföring eller det bli annorlunda när man kissar.

I början kommer besvären mest på eftermiddagen/kvällen eller i samband med tunga lyft.

Man kan få olika typer av framfall, se bildexempel bredvid.

Ett framfall är oftast ofarligt men kan kännas obehagligt. Om man inte har några besvär av sitt framfall behövs ingen behandling. Det finns dock bra behandling att få, se nedan. Är det så att du kan inte alls putta tillbaka framfallet eller är kissnödig men kan inte kissa ska du söka akut.

 

Förebyggande behandling

Det finns saker du kan göra för att minska risken för framfall och för att lindra symtomen om du har framfall.

  • Träna musklerna i bäckenbotten med knipövningar. Gör inte knipövningar om du har ont i bäckenbotten som beror på spända muskler.
  • aktivera alltid bäckenbotten musklerna vid tunga lyft
  • viktnedgång minskar buktrycket och därmed risken för framfall
  • regelbunden tarm tömning där avföringen ät lagom mjuk, se råd vid förstoppning.
  • om du ändå råkar få trög avföring kan det underlätta att hålla emot med några fingrar i mellangården för att hjälpa avföringen ut åt rätt håll. Att ha en pall som stöd under fötterna kan också göra det lättare att få ut bajset.

Ringbehandling

Om vi skulle konstatera ett framfall hos dig som du besväras av erbjuder vi dig oftast ringbehandling. Det finns olika storlekar och typer av ringar. En ring utprovas och syftar till att lyfta upp framfallet. Man kan använda ring tillfälligt i väntan på en operation, eller permanent.  

Man ska i princip alltid ha ett lokalt vaginalt östrogen för att stärka slemhinnorna och förhindra trycksår. Vi brukar kontrollera hur det går efter 3 månader och sedan med 6-12 månaders mellanrum. Du ska söka tidigare om du får obehag av ringen eller får illaluktande eller blodiga flytningar.

Operation

Vid en operation eftersträvar man att återställa den normala anatomin i slidan och på så sätt ta bort besvären. Kirurgen skjuter tillbaka det som buktar och förstärker slidans väggar. Ingreppet utförs via slidan och du kan i de flesta fall åka hem samma dag. Idag görs de flesta av dessa operationer på mottagningen på Kvinnokliniken. Om det är livmodern som sjunkit ner kan livmoderhalsen kortas av. I vissa fall kan hela livmodern tas bort. Vid dessa ingrepp blir man sövd och opereras på operationsavdelningen. Efter operationen är man vanligen sjukskriven två till sex veckor beroende på typ av operation och hur tungt arbete man har och man ska undvika att bli förstoppad. Operation ger oftast bra resultat men återfall är inte helt ovanligt.

 

Bäckenbottenträning

Det går inte att träna bort ett framfall, men eventuellt kan man förhindra att det försämras. Detta gör man genom att knipa med musklerna i bäckenbotten. Man kan få hjälp av en fysioterapeut eller barnmorska för att hitta sina bäckenbottenmuskler. Avsätt några minuter två eller flera gånger dagligen till knipövningar. Läs mer här.

Vaginalt östrogen

Lokal östrogenbehandling med slidpiller eller kräm stärker slemhinnorna i slidan och kan minska besvär av skav och tyngdkänsla. Sådan behandling rekommenderas till alla kvinnor med framfall efter övergångsåldern. Det kan i lindriga fall vara den enda behandlingen som behövs. Läs mer om detta under sköra slemhinnor.