Inkontinens

Det finns olika typer av inkontinens, där de vanligaste är ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Det är också vanligt med en kombination av dessa, blandinkontinens. 

Ansträgningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens innebär att du har svårt att hålla tätt när trycket i magen och urinblåsan blir för högt. Det kan till exempel rinna ut lite urin när du nyser, skrattar, hostar eller hoppar. Ofta läcker det små skvättar utan att du känner att du behöver kissa. Detta är ett mycket vanligt problem som även kan drabba yngre kvinnor och som ofta ökar med stigande ålder. Riskfaktorer är graviditet och förlossning, övervikt, östrogenbrist, kronisk hosta och förstoppning. 

Trängningsinkontinens 

Trängningsinkontinens innebär att du plötsligt känner dig kissnödig och har svårt att hålla dig. Det leder ofta till att du kissar ofta.  Överaktiv blåsa liknar trängningsinkontinens. Man har då frekvent behov av att tömma blåsan, utan att det uppstår läckage. Vid överaktiv blåsa tömmer man blåsan ofta (> 8–10 gånger per dygn) och endast små mängder varje gång, och vanligen också på natten. 

Behandling ansträngningsinkontinens

Bäckenbottenträning är den viktigaste behandlingen för att förbättra urinläckage, då det ofta beror på försvagad bäckenbottenmuskulatur. Med sex månaders bäckenbottenträning tio minuter dagligen uppdelat vid två tillfällen blir ca 50 % så mycket förbättrade, eller helt besvärsfria, att operation inte är nödvändig. Det tar dock tid innan bäckenbottenträning hjälper, något som kan minska motivationen. Effekten upphör om man slutar med övningarna. Du kan få instruktioner och hjälp med övningar av en barnmorska, gynekolog eller fysioterapeut. Intill finner du enkla övningar och det går även att läsa mer på t ex appen Tät.nu eller på Tenas hemsida. Hos kvinnor som passerat klimakteriet  kan också lokalbehandling med östrogen hjälpa.

Kirurgisk behandling kan vara ett alternativ vid ansträngningsinkontinens men man är mycket försiktig att operera vid trängningsinkoninens eller blandinkontinens. En så kallad TVT-operation är lämplig både hos yngre och äldre kvinnor. Resultaten försämras med stigande ålder och vid fetma. Uppföljningsstudier visar att effekten inte avtar med tiden.

Behandling vid trängningsinkontinens

Det finns flera olika behandlingar mot trängningsinkontinens, t ex blåsträning, bäckenbottenträning, läkemedel och vaginalt östrogen. Blåsträning innebär att man genom ett noga strukturerat träningsprogram försöker träna upp blåsan där man gradvis ökar tiden mellan blåstömningarna. Vid bäckenbottenträning kniper man med musklerna i bäckenbotten. Man kan få hjälp av en barnmorska, gynekolog eller fysioterapeut för att hitta sina bäckenbottenmuskler. Avsätt några minuter två till tre gånger dagligen till knipövningar.

Man kan också försöka med läkemedelsbehandling om blås- och bäckenbottenträning inte hjälper. Läkemedel bör kombineras med bäckenbottenmuskelträning och blåsträning för bästa effekt. Tablettbehandlingen gör att muskeln som tömmer blåsan blir mindre aktiv.

Vid utredningen får man fylla i en så kallad miktionslista, där vätskeintag och hur ofta och hur mycket man kissar registreras.

 

PRIVAT VÅRD MED  EMSELLA

Emsella är en ny metod för att stärka bäckenbotten och är effektiv vid inkontinens. Genom HIFEM stimuleras bäckenbottenmuskulaturen och ger upphov till över 11000 knip per behandling.