PMS & PMDS

Premenstruellt syndrom (PMS) är vanligt hos kvinnor i fertil ålder, och upp till 30 % har måttliga fysiska och/eller mentala besvär. Besvären blir ofta mer tilltagande med åren. Den svårare formen av PMS, PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) drabbar ca 3-5 %, där det dagliga livet påverkas, både yrkesmässigt och socialt, under den här perioden. En del börjar känna av det genast efter ägglossning, medan andra har besvär ett par dagar före mens som försvinner när blödningen har börjat.

Symtom

Vanliga symptom vid PMS är en eller flera av följande:
 • Nedstämdhet
 • Irritabilitet
 • Humörsvängningar/affektlabilitet
 • Ångest/oro
 • Minskat intresse för dagliga aktiviteter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet/minskad energi
 • Aptitförändring/sötsug
 • Sömnstörning
 • Känsla av kontrollförlust
 • Bröstspänning/-svullnad

Kriterierna för PMDS omfattar enligt DSM-5 minst fem av symtomen ovan, varav ett ska vara bland de fyra översta. Besvären skall finnas efter ägglossning och minska väsentligt när mensen kommer igång. Symptomen ska påtagligt påverka social funktion och arbetsliv. Stress förvärrar ofta och psykiska sjukdomar och utbrändhet kan likna PMS/PMDS. Andra saker man måste utesluta är sköldkörtel rubbning och järnbrist. 

 

Att föra dagbok med hjälp av symptomspårning under 2-3 månaders tid kan hjälpa oss att förstå dina besvär och lättare hitta rätt i behandlingen.

Behandling 

Vid lätta besvär behövs oftast inte någon farmakologisk behandling utan bara allmän information. Kartläggning av symtomen och ökad förståelse för tillståndets natur kan i sig vara terapeutiskt. Att reducera stress runt oss och ge kroppen och knoppen återhämtning ser vi ofta bidrar till ett mycket bättre mående även under PMS perioden. Har du rikliga blödningar eller ensidig kost bör järnbrist uteslutas och åtgärdas.  Något vi också ofta ser i kliniken är att ensidig kost eller kost som utesluter kött, fisk, fågel kan bidraga till sämre mående.

Farmakologisk behandling

Det finns idag flera olika behandlingar som kan lindra eller ta bort PMS.  

SSRI (serotonin-återupptagshämmare) som Premalex har en mycket god effekt för vissa besvär. Ofta räcker det att man tar det cykliskt från ägglossning till mens. Behandlingseffekten kommer efter ca 1 dygn vilket tyder på att mekanismen inte är densamma som vid depressions behandling.

Hormonbehandling
I vissa fall lämpar sig hormonbeahdling bäst, särskilt om man också önskar ett preventivmedel. Beroende på vilken ålder du har och vilka huvudsymptom du har kan vi ge dig olika råd. Drospirenon-innehållande p-piller som har visat sig ha särskilt god effekt mot PMS/PMDS. Även andra gestagener i olika p-piller kan fungera mycket bra. Om något piller inte fungerat för dig så finns det många andra att testa. 

Spironolakton kan testas. Det är egentligen ett vätskedrivande praparat men har flera andra funktioner. Det kan tas cykliskt och fungerar ofta bra mot återkommande svullnad men har även effekter på humör och mående. 

GnRH-agonister

Om inget av ovan fungerat kan en effektiv behandling vara att fullständigt stänga av könshormonerna genom att använda ett hormon som stänger av ägglossningen.